3
Ara.

Kişisel İmaj

İnsanlar çevrelerini beş duyuları aracılığıyla algılarlar. Her ne kadar dış dünyada insan, algılayıcı ötesinde bir varoluş sergilese de; insanlar gördüklerine, duyduklarına, dokunduklarına, tattıklarına ve hissettiklerini inanırlar.      “Algı tek gerçekliktir“.
İnsanlar yalnızca çevrelerini algılamakla kalmaz, bu çevrede yaşayan insanlar hakkında da algılar taşırlar. Birinin bir başkası hakkında ilk görüşte veya zamanla oluşan değerlendirmesi, değerlendirmeye konu da kişinin değerlendiren insanın zihinde oluşan imajıdır. Buna “kişisel imaj ” denilmektedir. Kişisel imajın ne olduğu  ve nasıl oluşturalabileceği konusundan bahsetmeden önce imajın tanımı yapmakta fayda var.

İmaj, bir ürünün, bir kişinin, bir şeyin nasıl bilindiği ve algılandığıdır.


1- Ortama göre giyin;
aynı gün hem yönetim kurulu toplantısı hem de saha gezisi varsa yanına 2 farklı kıyafet al.

2- Her kıyafet bir kararı temsil eder.

Sosyal statünüzü, nasıl tanınmak isteyip istemeyeceğinizi söyler.

3-Duruma göre giyinmek; etkili bir ilk izlenim için

Ben kimim ve nasıl algılanmak istiyorum?

Neredeyim ve etkilemek istediğim insanlar kimler?

imaj_1_2 imaj_2_2 imaj_3_2