Sağlık ve Beslenme Koçluğu

Yemek yemenin biyolojik ihtiyaç olmaktan çıkıp psikilojik olarak tetiklenmesinden yola çıkılarak yapılan koçluktur.

Mental olarak yemek yeme fikrinin hangi fikir düzeyinde ortaya çıktığının belirlenmesi, bu anlarda duyulan isteği doyurmak için nasıl sağlıklı seçimler yapılabileceği çalışılır.

Danışan, kendine değer vermeye başladıkça, kendi yeme davranışının altında yatan psikolojik nedenleri keşfettikçe yeme davranışı değişmeye başlar.

Sağlıklı yaşamın ne demek olduğu, kendine değer veren bireyin yemek ve spor davranışının nasıl olacağını çözmesine yardımcı olunur.

Danışan alıştığı yemek yeme ve hareket etme(me) hallerini psikolojil olarak çözmeyi ve bunu tüm hayatı boyunca sürdürmeyi öğrenir.

Böylece kilo verip alma yerine sağlıklı yaşam fikrini hayatına yerleştirerek, nasıl görünmek ve nasıl hissetmek istiyorsa, o halde kalmasını garanti altına alır.