Liderlik ve İşletme Koçluğu

İşletmelerde farkındalık yaratarak, işin ve çalışanların temel potansiyelini ortaya çıkarır.

İşletme ve yönetici bireyler ile potansiyel sahibi yönetici adayları için ilerleme planı çıkarılarak, öz farkındalık oluştururlur.

Şuan içinde bulunduğu durum ile olmak istediği durumu net bir şekilde gören danışan ile yol haritası çizilir.

Kısa ve uzun dönemli planları oluşturarak, bu planı uygularken hangi içsel dinamiklerinin yardımcısı olacağı belirlenir.

Böylece danışan liderlik yolunda ilerleyişini garanti altına alarak, kitleleri sürükleyecek vizyonunu keşfeder.

Danışan öncelikle kendi lider haliyle mevcut durumu arasındaki yolu görür.

Kendi baskın liderlik vasıflarını keşfi ile hemen liderlik sürecini başlatarak, yolun adımlanmasına başlar.

Koçluk alan danışan, markalaşır, marka değerini arttırır, fokus konuları netlik kazanır, sürükleyiciliği artar, ticari ve sosyal alanda vazgeçilmezlik kazanır.